P O Z I V članovima KUD-a Belec

Temeljem članka 22., stavka 3 Statuta KUD-a Belec pozivamo Vas na 5. izvještajnu sjednicu Skupštine KUD-a Belec zakazanu za 2. veljače 2019. u 18.00 sati u prostorijama KUD-a Belec.

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Izvješće o radu KUD-a Belec u 2018. godini
  1. Podnošenje Izvješća
  2. Rasprava o podnesenom Izvješću
  3. Usvajanje Izvješća
 2. Izvješće o financijsko-materijalnom poslovanju KUD-a Belec u 2018. godini
  1. Podnošenje Izvješća
  2. Rasprava o podnesenom Izvješću
  3. Usvajanje Izvješća
 3. Izvješće Nadzornog odbora
  1. Podnošenje Izvješća
  2. Rasprava o podnesenom Izvješću
  3. Usvajanje Izvješća
 4. Program rada KUD-a Belec u 2019. godini
  1. Prezentacija plana rada KUD-a Belec u 2019. godini i rasprava
  2. Prezentacija financijskog plana KUD-a Belec za 2019. godinu i rasprava
  3. Usvajanje Programa rada KUD-a Belec za 2019. godinu (plan rada i financijski plan)
 5. Donošenje Odluke o visini članarine za 2019.godinu
 6. Ostala pitanja i prijedlozi

Radu skupštine po Dnevnom redu prethodit će sljedeće aktivnosti:

 1. Utvrđivanje broja nazočnih članova Skupštine s pravom glasa
 2. Izbor radnih tijela Skupštine:
  1. Radno predsjedništvo (predsjednik i dva člana)
  2. Zapisničar
  3. Ovjerovitelja zapisnika (2)
  4. Verifikacijsko povjerenstvo (dva člana)

Ljubazno molimo članove da se za sjednicu Skupštine pripreme tako da pročitju Poslovnik o radu Skupštine.

A1_Poziv za 5. izvještajnu Skupštinu

A2_poslovnik

A2_1_Izmjene i dopune poslovnika KUD-a Belec

 

 

Komentari na post (zahtijeva login preko Facebooka)