Održana 5. izvještajna Skupština KUD-a Belec

U subotu, 02. veljače 2019, članovi KUD-a Belec održali su svoju redovnu 5. izvještajnu Skupštinu.

Skupština je započela pozdravnom riječju predsjednice KUD-a Martine Koledić i dobrodošlicom prisutnima u ime Upravnog odbora, koji je odradio sve potrebne predradnje za svečanu sjednicu.

Kod iznošenja Izvješća o radu i Izvješća o financijsko-materijalnom poslovanju KUD-a Belec u 2018. godini, kratkim presjekom kroz godinu, po svakoj sekciji zasebno, moglo se jasno zaključiti da su sve sekcije KUD-a radile aktivno i po stizale rezultate.

Jednoglasnom odlukom Skupštine usvojen je prijedlog povećanja članarine za djecu. Članarina će umjesto dosadašnjih simboličnih 20kn godišnje iznositi 20kn mjesečno, počevši sa ožujkom (za siječanj i veljaču članarina se neće plaćati). Obitelji koje imaju više aktivne djece u KUD-u, za jedno dijete članarina će biti besplatna. Od prikupljenih sredstava financirati će se nabava opreme za dječju sekciju te nastupi, izleti i radionice paralelno sa planom rada kroz godinu.

Iz Programa rada za 2019. godinu, koji su pripremili voditelji sekcija u suradnji sa stručnim voditeljima, iščitala se još jedna vrlo zabavna godina, koja će nedvojbeno biti nova avantura svih članova KUD-a Belec.

Zapisnik

Izvješće o radu u 2018.g.

Financijsko izvješće za 2018.g.

Izvješće nadzornog odbora

Program rada za 2019.g.

Odluka o visini članarine za 2019.g.

 

Komentari na post (zahtijeva login preko Facebooka)