Pleši, pjevaj – igricama odolijevaj 2.0

KUD-u Belec su odobrena sredstva za provedbu projekta Pleši, pjevaj – igricama odolijevaj na Natječaju Krapinsko-zagorske županije za su/financiranje programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva.

Opći cilj projekta Pleši, pjevaj – igricama odolijevaj je da se djeca, mladi i njihovi roditelji  educiraju o štetnosti i koristi modernih uređaja koje upotrebljavaju svakodnevno.

Ovim projektom predviđena je edukacija roditelja koji će znanje stečeno na predavanjima moći primjenjivati i koristiti i nakon završetka projekta. Djeca uključena u projekt steći će znanje i vještine izrade i provođenja anketa što je primjenjivo u svakom daljnjem projektu ili edukaciji u kojoj će sudjelovati. Izrađeni obrasci i mehanizmi provedbe kao primjer dobre prakse koristiti će se u lokalnoj zajednici, a diseminirati će se prema drugim dionicima unutar i izvan Krapinsko-zagorske županije.

Osigurano partnerstvo Osnovne škole Belec garancija je da će se rezultati projekta komunicirati široj zajednici roditelja, potaknuti će se osjećaj za uviđanje problema ovisnosti modernog doba te će se stvoriti platforma za nastavak i osmišljavanje nove ponude aktivnosti za djecu.

U suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Zlatar organizirati će se predavanja i radionice za sudionike projekta tj. roditelje djece članova KUD-a o ovisnostima modernog doba-  ovisnosti o mobitelima, igricama, društvenim mrežama, a u tinejdžerskoj dobi i o klađenju.

Belec je mala sredina s malim brojem izvaninstitucionalnih obrazovnih mogućnosti koje su im udaljene i po nekoliko desetaka kilometara. U današnjem društvu postoji trend zamjene druženja s vršnjacima druženjem s mobitelima, društvenim mrežama od najranije dobi i kompjutorskim igricama.  Djeca sve manje žele vrijeme provoditi vani, često im je dosadno, teže se socijaliziraju, a kada se igraju njihova igra uključuje sadržaj video igrica. Kroz program Pleši, pjevaj – igricama odolijevaj djecu će se upoznati s tradicijom zavičaja i aktivno uključiti u istraživanje istoga upotrebljavajući elektronička pomagala (tipa mobitela, fotoaparata, kompjutora itd). Prikupljeni podaci naučit će se obrađivati  te će se tako obrađeni prezentirati na manifestacijama KUD-a Belec. Organizirat će se radionice plesa, sviranja i pjevanja gdje će biti predstavljen tradicijski izričaj, a djecu će se potaknuti da dodaju svoje današnje elemente kulturnoj baštini .

Po završetku projekta očekujemo da će sudionici projekta na inovativan način pristupiti istraživanju kulturne baštine svoga mjesta. Edukacija roditelja će znanje stečeno na predavanjima moći primjenjivati i koristiti i nakon završetka projekta.

Djeca uključena u projekt steći će znanje i vještine  što je primjenjivo u svakom daljnjem projektu ili edukaciji u kojoj će sudjelovati.  Razviti će se osjećaj za problem ovisnosti modernog doba te će se stvoriti platforma za nastavak i osmišljavanje nove ponude aktivnosti za djecu. Djeca će znati iskoristiti svoje uređaje ne samo u svrhu provođenja vremena nego će istražiti mogućnosti svojih pametnih telefona, znati koristiti aplikacije kao što su diktafon u intervjuiranju, naučiti koristiti kameru i fotoaparat, naučiti montirati filmove i obraditi slike tako da će moći i na taj način sudjelovati u radu KUD-a. Moći će kvalitetno snimati nastupe društva, obraditi ih i podijeliti na platformi kao što je Youtube..

Uvodni sastanak sa roditeljima i djecom održati će se 21.06.2019. godine sa početkom u 19:00 sati u prostorijama KUD-a Belec. Stoga, pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na ovom zabavnom putovanju kroz vrijeme na inovativan način.

Komentari na post (zahtijeva login preko Facebooka)