Djeca u KUD-u Belec provode etnografsko istraživanje

Jedna od aktivnosti projekta “Pleši, pjevaj – igricama odolijevaj 2.0” koja se upravo provodi unutar dječje sekcije KUD-a Belec je dječje terensko etnografsko istraživanje.

Cilj aktivnosti je upoznavanje baštine koju djeca doživljavaju kao dosadnu i nezanimljivu, a kroz ovaj projekt želimo je prezentirati na moderniji i njima bliži način. Stoga smo zamislili aktivnim uključivanjem u rad na projektu utjecati na poglede djece i mladih prema tradicijskim običajima koji se sve više zapostavljaju.  U tijeku je prikupljanje fotografija starih njima manje poznatih i zaboravljenih predmeta. Fotografije će djeca na narednoj radionici, koja se priprema za slijedeći tjedan, obraditi i složiti u jednu etnografsku zbirku u obliku filma.

Kroz predavanja i radionice djeca dobivaju jasniju sliku o važnosti kulturnog izričaja u maloj ruralnoj sredini i čuvaju kulturnu baštinu koja je na području Belca bogata, ali i marginalizirana.

Terensko istraživanje i prikupljanje materijalne i nematerijalne kulturne građe mjesta Belec, još  je jedan korak naprijed ka jednoj od temeljnih misija koju provodi KUD Belec, a to je čuvanje, promicanje i prenošenje prikupljane materijalne i nematerijalne baštine na mlađe naraštaje.

Prikupljeni materijal nakon obrade trajno će biti dostupan u digitalnom obliku na javnim platformama na Youtube kanalu KUD-a Belec, web stranici KUD-a.

Neke od fotografija:

Komentari na post (zahtijeva login preko Facebooka)