Belec

Održana 1. izvještajna Skupština KUD-a Belec

U subotu 21. ožujka 2015. godine u Osnovnoj školi u Belcu održana je 1. izvještajna Skupština KUD-a Belec. Između ostalog prihvaćeni su izvješće o radu KUD-a u prošloj godini, izvješće o financijsko-materijalnom poslovanju te izvješće Nadzornog odbora. Imenovani su novi članovi Nadzornog odbora (Ivana Delija, Kristina Šarkanj i Martina Topolski). Izglasan je novi Statut KUD-a Belec koji stupa na snagu  nakon što ga potvrdi Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Služba za opću upravu, Ispostava Zlatar. Usvojen je Plan rada s financijskim planom za ovu godinu.  Zapisnik sa Izvještajne skupštine je u prilogu ove objave.

Zapisnik 1. izvještajne Skupštine KUD-a Belec 

Komentari na post (zahtijeva login preko Facebooka)

Komentari isključeni za Održana 1. izvještajna Skupština KUD-a Belec