Tu v Belcu sme doma


OŠ Belec je snimila spot škole koji je bio jedan od zadataka s kojim je škola sudjelovala u Etwinning projektu “Creative school newspapers”.