ODRŽANA 7. IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA KUD-A BELEC

U subotu, 27. veljače 2021.g. održana je redovna 7. izvještajna Skupština KUD-a Belec.

Uz pridržavanje svih COVID 19 epidemioloških mjera, Skupština je započela pozdravnom riječju predsjednice KUD-a Martine Koledić u ime Upravnog odbora, koji je odradio sve potrebne predradnje za sjednicu.

S obzirom na COVID 19 epidemiju i propisane epidemiološke mjere kojih se je bilo nužno pridržavati, sekcije su radile samo siječanj i veljaču, dok ostatak godine nisu mogle ostvarivati svoje aktivnosti. Slijedom toga predložen je model plaćanja članarine za 2020.i 2021.g. da se članarina plati samo za mjesece u kojim su članovi sekcija provodili svoje aktivnosti. Prijedlog je usvojen jednoglasno.

Iz Programa rada za 2021. godinu, koji su pripremili voditelji sekcija u suradnji sa stručnim voditeljima. Program rada sastavljen je po mjesecima, za svaku sekciju zasebno, kako su ih stručni voditelji predložili. U većini slučajeva prošlogodišnji planovi, a realizacija ovisi o epidemiji COVID 19 u kojoj se sada nalazimo. Predsjednica je predložila da se u 2021.g. aktivira Vokalno instrumentalni sastav, sekcija koja je već duže vrijeme neaktivna jer nema stručnog voditelja.

Najveći cilj koji se sam po sebi nameće je zadržati članove iz 2019. i 2020. godine. Ovisno o epidemiološkoj situaciji, popuštanju mjera, mogućnosti održavanja probi i organiziranja nastupa uživo s publikom, KUD Belec će početi sa radom i odazivati se na sve nastupe kao i do sada, sukladno financijskim i organizacijskim mogućnostima.

Zapisnik

Izvješće o radu u 2020.g.

Financijsko izvješće za 2020.g.

Program rada za 2021.g.

Financijski plan za 2021.g.

Odluka o plačanju članarine za 2020. i 2021.g

Izvješće Nadzornog odbora

 

 

 

Komentari na post (zahtijeva login preko Facebooka)